Maya

Fridman

cello

foto: Brendon Heinst

celloles bij Maya Fridman op de Bachschool

Maya Fridman, geboren in 1989 in Moskou, Rusland, is een getalenteerde jonge artiest wonende in Nederland.

Over de afgelopen negen jaar trad Maya met grote regelmaat op op allerlei grote locaties in Europa, zoals het befaamde Koninklijke Concertgebouw van Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ, TivoliVredenburg, de Vereeniging en nog veel meer. Vanwege haar zeer brede muzikale interesse heeft ze altijd een passie gehad voor improvisatie en het spelen van diverse muzikale stijlen.

Maya was musician-in-residence bij Gaudeamus in 2018/2019. In 2018 werd ze genomineerd voor de Grachtenfestivalprijs en in 2019 won ze de Dutch Classical Talent Award. Maya is momenteel Artist in Residence bij TivoliVredenburg voor seizoen 2020/2021.

Voor Maya, als docent, is het het belangrijkste dat een leerling een goede en ontspannen houding aanneemt die hem in staat stelt zich voortdurend te verbeteren en te genieten van het maken van muziek.

Naast het werken aan een klassiek repertoire zijn ook improvisatie, het “instant” componeren en het ontdekken van de eigen muzikale taal een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Tarieven celloles bij Maya

Stuur Maya Fridman een bericht voor aanmelding of info celloles

of vul formulier in:

Algemene voorwaarden celloles bij Maya Fridman

Minderjarigen kunnen alleen aanmelden met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

De inschrijving geldt voor een heel cursusjaar. Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Instromen in de loop van het cursusjaar is ook mogelijk indien er plaats is, u betaalt dan een aangepast tarief.

U kunt kiezen voor een jaarlijkse betaling of een betaling in drie termijnen. Maandelijks betalen mag ook, mits per automatische overschrijving.

De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan. Bij uitblijven van de betaling behoudt de docent zich het recht voor de lessen stop te zetten, waarbij de vordering op het openstaande bedrag blijft bestaan. Alle eventuele bijkomende kosten bij een uitblijvende betaling komen voor rekening van de leerling.

De docent is niet aansprakelijk voor schade aan personen en / of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de lessen.

Het cursusjaar bevat 36 lessen. Indien door ziekte of verhindering van de docent het totaal van 36 lessen niet wordt gehaald, wordt ervoor gezorgd dat de uitgevallen lessen worden vervangen of op een ander moment worden gegeven. De docent behoudt deze zich het recht voor om in overleg een inhaalles te plannen op een ander moment dan de gebruikelijke lestijd.

Bij ziekte of verzuim van de leerling kan de les niet worden ingehaald. Is de leerling langer dan een aaneengesloten periode van 4 weken door ziekte verhinderd, dan zal er in overleg met de docent gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaatsvinden.