Over de Bachschool

Over de Bachschool

De Johann Sebastian Bachschool is de muziekschool van Soest, Baarn en omgeving waar muziekles wordt gegeven aan leerlingen van alle leeftijden door een professioneel en bevlogen docententeam. 

De Bachschool is inmiddels niet meer weg te denken uit Soest en Baarn, de muzieklessen worden gegeven aan beginnende tot ver gevorderde leerlingen en staat bekend om haar veelzijdigheid in orkest en ensemble aanbod.

Vrijdag is dé orkestdag. Het Bach Jeugd Orkest, het Bach Start Orkest en het Bach Volwassenen Orkest repeteren dan met veel plezier. De leerlingen zijn regelmatig te horen tijdens concerten en voorspeelavonden. Met het veelzijdige docententeam is er een breed lesaanbod in klassieke en lichte muziek.

De naam 'Johann Sebastian Bachschool', in de volksmond 'Bachschool' genoemd, komt voort uit het feit dat Bach een belangrijke componist en grondlegger is van onze muziekgeschiedenis. De naam is ontstaan vanuit de nauwe samenwerking met Herman van Veen, die beschermheer is van onze school. 

Organisatie van de Bachschool

Per 23 juni 2023 is Bachschool Soest een samenwerking aangegaan met Muziek & Dans Baarn.  

Bachschool Soest is hierbij feestelijk opgenomen in de al langer bestaande Stichting Muziek & Dans Baarn. Hiermee is deze stichting van naam veranderd en heet nu Stichting Bachschool, wat dus nu bestaat uit Bachschool Soest en Bachschool Baarn. 

Beleidsplan Stichting Bachschool Baarn Soest | februari 2024

“Muziek is goed voor je algemene ontwikkeling. Het raakt je, verwondert, verbaast, emotioneert, brengt herinneringen boven. Het verbindt je met anderen. Muziek grijpt in op de diepste structuren van het brein. Het hele brein doet mee, dat is nou juist het unieke van muziek’ Citaat Erik Scherder, Hoogleraar Neuropsychologie

Hierbij presenteren wij u het Beleidsplan 2024 van de Stichting Bachschool. De Stichting is ontstaan uit een fusie van de Johann Sebastian Bachschool te Soest (voorheen een onderdeel van Scholen in de Kunst Amersfoort) en de Stichting Muziek en Dans Baarn (voorheen een zelfstandige stichting). In juli 2023 zijn beide muziekscholen samen verder gegaan als Stichting Bachschool en kent daarmee twee afdeling: Bachschool Soest voor muziekonderwijs en Bachschool Baarn voor Muziek en Dans.

Als Stichting zijn wij trots om dé muziekschool voor jong en oud in Soest en Baarn te zijn. Binnen onze muziekschool staat het ambacht van muziek maken en leren centraal, wordt er gewerkt met gediplomeerde docenten en worden leerlingen opgeleid om zowel solistisch als in groepsverband te musiceren.

In dit beleidsplan staat een overzicht van de doelstellingen van de stichting en de middelen en activiteiten waarmee wij deze gestalte proberen te geven. Het plan, dat jaarlijks zal worden geactualiseerd, geeft ook een doorkijk naar de toekomst.

Het beleidsplan vormt een leidraad voor ons handelen en een verantwoording naar onze subsidiegevers, sponsors en donateurs. Daarnaast voldoen wij met publicatie hiervan aan een voorwaarde voor de verwerving en het behoud van de Culturele ANBI-status.

Het bestuur van de Stichting Bachschool, Februari 2024

1. Doelstelling van de Stichting Bachschool

Wij hebben de doelstelling van de Stichting Bachschool als volgt opgenomen in onze statuten:

‘De Stichting stelt zich ten doel:

Het coördineren en stimuleren van het muziek en dansonderwijs ten einde de ontwikkeling van de bevolking hierin te bevorderen. Het doel van dit onderwijs is de leerlingen in staat te stellen zich door middel van een zo rijk mogelijk genuanceerde muzikale beleving en muzikale ervaring een beeld te vormen over de mogelijkheden zich met behulp van muziek te uiten. Ten aanzien van de kunstzinnige vorming met betrekking tot muziek in stimulerende en dienstverlenende taak te vervullen voor jong en oud, welke kan bijdragen tot de ontwikkeling van z’n eigen creativiteit, persoonlijke motivatie en ambitie.’

Alle activiteiten die wij als Stichting Bachschool doen, staat in dienst van bovenstaande doelstelling.

2. Activiteiten van de Stichting Bachschool

“Zonder Muziek zou het leven een vergissing zijn’ Citaat Friedrich Nietzsche, Duitse dichter en filosoof (1844 - 1900)

Vanuit onze doelstelling voeren wij – conform onze statuten - de volgende vijf soorten activiteiten uit:

In dit hoofdstuk geven we per activiteit een korte toelichting en uitleg.

2.1 Het geven van hoogwaardig muziek- en dansonderwijs voor zowel jeugd als volwassenen

De kern van ons dagelijkse werk is het geven van muziek- en danslessen. Dit doen wij zowel individueel als in groepsverband met koren, orkesten, ensembles en dansgroepen. Onze lessen worden zowel door kinderen als volwassenen gevolgd, wij zijn een muziekschool voor jong (vanaf 3 jaar) tot oud (80+). Al ons onderwijs wordt gegeven door gediplomeerde vakdocenten van conservatoria en dansopleidingen. Op de Bachschool in Soest worden alle lessen verzorgd vanuit dezelfde locatie, het gebouw van de Muziekschool aan Kerkplein 1 te Soest. Op de Bachschool in Baarn worden de lessen op verschillende locaties gegeven, we hebben daar geen eigen gebouw tot onze beschikking.

2.2 Het mogelijk maken van betaalbaar muziek en dansonderwijs

Als Stichting vinden wij het belangrijk dat muziek- en dansonderwijs breed beschikbaar is voor iedereen, ook voor mensen die minder geld te besteden hebben. Het is hierbij voor ons altijd zoeken naar de juiste balans tussen hoogwaardig muziekonderwijs geven door goed opgeleide docenten die hiermee een boterham kunnen verdienen en betaalbaarheid voor onze leerlingen. Om dit mogelijk te maken, voeren wij maatwerk uit. Als een docent aangeeft dat iemand wel muziek of dans wil maken, maar daar niet de middelen voor heeft, gaan wij altijd op zoek naar een oplossing om dit toch mogelijk te maken.

Dit doen wij door de inzet van de volgende beschikbare middelen:
- In zowel de gemeente Baarn als Soest wijzen wij leerlingen tot 18 jaar op de

mogelijkheid voor een aanvraag bij Stichting Leergeld of het Jeugdsport- en Cultuurfonds.


In Soest hebben wij een kinderkoor en in Baarn twee projectkoren (The Happy Voices en Le Voci Allegri).
De vrijdagmiddag en – avond staan in Soest in het teken van de repetities voor de 3 orkesten die wij rijk zijn: het Bach Start Orkest, Bach Jeugd Orkest en Bach Volwassenen Orkest.

Naast deze drie orkesten hebben we ook nog diverse ensembles in onze muziekschool: Klarinetensemble voor volwassenen in Soest, Vredehofensemble voor volwassenen in Baarn, Nassau ensemble voor getalenteerde jongeren in Baarn, Giocoso ensemble voor kinderen in Baarn en diverse cello-ensembles van Cellobration in Baarn.

Onze danslessen in Baarn zijn altijd in een groep. De danslessen worden uitgevoerd door Balletschool Marut Jorquera (www.balletschoolmj.com). Doel is de leerlingen op een positieve manier de technieken van dans en uitvoerende poidiumkunsten mee te geven. Wij bieden lessen in diverse dansstijlen aan zoals Ballet voor alle leeftijden, Breakdance, Modern, Jazz, Waacking, Spitzen, Streetdance, Musical / Theater, Tap, Flamenco, Fusions, Yoga en Peuterballet.

Bij al
ook het sociale aspect vergeten we niet: zo gaan de orkesten regelmatig op kamp (muziekweekend), treden de ensembles regelmatig op in bijv. verzorgingstehuizen en doen onze jeugdorkesten mee aan de jaarlijkse pannenkoekendag in Soest.

2.4 Het organiseren van optredens

Gedurende het hele jaar verzorgen onze leerlingen (zowel individueel als in groepsverband) diverse openbare optredens:

onze samenspeelmogelijkheden staat uiteraard de muziek of dans centraal. Maar

-4-

3. Ambities en plannen van de Bachschool

Naast onze lopende activiteiten zoals in hoofdstuk 2 zijn beschreven, hebben wij voor de komende tijd ook nog een drietal ambities voor onze muziekschool:

Dit zijn de drie ambities waarmee wij de komende tijd aan de slag zullen gaan. 3.1 Mogelijkheden en voordelen van onze fusie verder uitbouwen

In juli 2023 was de fusie en daarmee de vorming van de Stichting Bachschool een feit. De komende tijd willen wij de praktische mogelijkheden en voordelen van deze fusie en daarmee de nieuwe Stichting Bachschool verder uitbouwen.

Enerzijds zullen we daarbij inzetten op het goed regelen van hele praktische zaken die te maken hebben met ons dagelijks werk. Daarbij denken we aan:

-6-

3.2 Vorming van Bachschool Academie voor Jong Talent

Wij hebben de ambitie om binnen de Bachschool een Academie te starten speciaal voor Jong Talent. Dit zijn jonge leerlingen die talentvol zijn en die we willen begeleiden naar een vervolgopleiding aan het Conservatorium. Binnen de Balletschool hebben we al deze ervaring, daar werken we met selectielessen voor jonge getalenteerde dansers. Ook voor de muziekschool willen we selectielessen gaan organiseren binnen wat we gaan noemen de Bachschool Academie.

3.3 Opbouwen van een netwerk van donateurs

Onze financieringsstroom betreft gemeentelijke subsidies van Baarn en Soest. Gezien onze ambities, willen wij bekijken of wij een netwerk van donateurs van de Bachschool kunnen gaan vormen. Om met deze extra gelden ook extra dingen te kunnen gaan doen die bijdragen aan onze doelstelling en ambities. Dit is een nieuw veld wat wij de komende tijd willen gaan verkennen.

4. De organisatie en financiën van de Bachschool

Om onze activiteiten en ambities te realiseren, zijn een goed lopende organisatie en deugdelijke financiën van belang. In dit hoofdstuk lichten wij toe hoe wij dit binnen onze Stichting hebben vormgegeven.

4.1 Organisatie

De Stichting Bachschool kent een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur bestaande uit:

-8-

appgroep van alle docenten om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Tenslotte is er voor de docentengroep in Soest nog een aparte appgroep om praktische zaken omtrent het gebruiken van het gebouw snel met elkaar te kunnen bespreken / mededelingen uit te wisselen.

Onderhoud gebouw Kerkplein 1 Soest

In Baarn worden de lessen op diverse locaties gegeven, deze worden door de docenten zelf geregeld. In Soes vinden alle lessen plaats in het gebouw van de muziekschool, Kerkplein 1. Dit gebouw huren wij rechtstreeks van de gemeente Soest. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, gas, water, licht, etc. Hiervoor betalen wij een huurprijs aan de gemeente Soest. Als huurder zijn wij zelf verantwoordelijk voor:


Informatie Stichting Bachschool

Stichting Bachschool


Contactadres: 

Vredehofstraat 28, 3761 HB Soest t.a.v. de secretaris

Emailadres Bestuur: marijke@pianobeleving.nl

035 5425 599

KVK nummer: 41189850

RSIN nummer: 802252837

Website: www.bachschool.nl

en voorlopig nog www.muziekendans.nlDoelstelling van de Stichting Bachschool:


De doelstelling van de Stichting Bachschool is als volgt opgenomen in onze statuten:


‘De Stichting stelt zich ten doel:

Het coördineren en stimuleren van het muziek- en dansonderwijs teneinde de

ontwikkeling van de bevolking  [van de gemeentes Baarn en Soest ] hierin te bevorderen. 


Het doel van dit onderwijs is de leerlingen in staat te stellen zich door middel van een zo rijk mogelijk genuanceerde muzikale beleving en muzikale ervaring een beeld te vormen over de mogelijkheden zich met behulp van muziek te uiten. 


Ten aanzien van de kunstzinnige vorming met betrekking tot muziek een stimulerende en dienstverlenende taak te vervullen, voor jong en oud, welke kan bijdragen tot de ontwikkeling van eigen creativiteit, persoonlijke motivatie en ambitie.’


Alle activiteiten die Stichting Bachschool onderneemt, staan in dienst van bovenstaande

doelstelling.


Bestuurssamenstelling Stichting Bachschool

De heer Ir. H.J. van Esch MBA Voorzitter

De heer A. Snijders LLM-RB Penningmeester

Mevrouw M.C.A.I. van Esch-Kindt MM Secretaris


Beloningsbeleid van het bestuur


De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten t.b.v. de Stichting Bachschool kunnen wel gedeclareerd worden en worden na akkoord van de penningmeester vergoed.

Samenwerkingen

De Johann Sebastian Bachschool werkt samen met:
Herman van Veen Arts Center
Muziekvereniging PVO Soest
Zorginstelling Lyvore

De Bachschool wordt gesteund door de Gemeente Soest. 

Herman van Veen 

Herman van Veen is beschermheer van de Johann Sebastian Bachschool en initiator van de naam Johann Sebastian Bach School. 

De samenwerking met het Herman van Veen Arts Center in Soest levert onze Bachschool enorm veel voordelen op  zoals gezamenlijke festiviteiten en verschillende podia voor de leerlingen.

Locatie

De locatie Muziekschool Soest bestaat al vanaf 1978 op het Kerkplein 1. Duizenden inwoners van Soest hebben er in ruim 40 jaren hun muzieklessen gevolgd en nog steeds ben je er van harte welkom om een muziekinstrument te leren bespelen of zangles te nemen.

Gemeentelijke monument in renaissancestijl

Welke inwoner van Soest kent ons opvallende gebouw aan het Kerkplein niet?
Inwoners van Soest rijden regelmatig langs dit gemeentelijke monument in renaissancestijl, de oude pastorie van de Petrus en Pauluskerk. 

Bevoegde docenten
Op de Johann Sebastian Bach School krijg je les van enthousiaste muziekdocenten die allemaal een conservatoriumdiploma hebben.

Klassiek en pop
Niet alleen de klassieke muziekinstrumenten kun je bij ons leren bespelen, maar ook de instrumenten voor popmuziek.

Samenspel

De Bachschool staat bekend om haar orkest en samenspel aanbod.  Er zijn verschillende samenspeel mogelijkheden voor kinderen en volwassenen. Ben je leerling van de Bachschool, dan is samenspelen gratis. Als je geen les op de Bachschool hebt betaal je een tarief van rond de €200,00. Bekijk de mogelijkheden op de pagina van samenspel.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het jeugdcultuurfonds is voor leerlingen van 6 t/m 16 jaar, die om financiële reden geen lessen kunnen volgen bij de Johann Sebastian Bachschool. Het fonds draagt financieel bij aan het lesgeld. Meer informatie vind je op de website Jeugdfonds Sport & Cultuur .

Activiteiten
Regelmatig worden er concertjes, uitvoeringen, studieweekenden en kampen georganiseerd.
Leden van de Soester muziekverenigingen zoals PVO kunnen op de Johann Sebastian Bach School hun HAFA examens halen.

School voor talent
Voor leerlingen met een bovengemiddeld talent is het mogelijk om deel te nemen aan 'De School voor Talent'. Hiervoor worden speciale audities georganiseerd. Op de School voor Talent word je gecoacht in kamermuziek, zing je in een koor, krijg je solfègelessen en treed je regelmatig op waarbij je wordt begeleid door een professionele pianist.

Contact: soest@bachschool.nl

aanmelden voor een muziekles