Anne Meike Burgel

cello

celloles bij Anne Meike op de Bachschool

Anne Meike geeft op maandag celloles op de Bachschool

Verder is zij werkzaam als freelancer bij diverse orkesten en ensembles, zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest en Pynarello. Sinds 2017 maakt zij deel uit van kamermuziekensemble De Bezetting Speelt.

Als docent heeft Anne Meike veel aandacht voor een goede technische basis en een ontspannen houding achter de cello. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om speelplezier!

Tarieven celloles bij Anne Meike

Stuur Anne Meike Burgel een bericht voor aanmelding of info celloles

Algemene voorwaarden celloles bij Anne Meike Burgel

Minderjarigen kunnen alleen aanmelden met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

De inschrijving geldt voor een heel cursusjaar. Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Instromen in de loop van het cursusjaar is ook mogelijk indien er plaats is, u betaalt dan een aangepast tarief.

U kunt kiezen voor een jaarlijkse betaling of een betaling in drie termijnen. Maandelijks betalen mag ook, mits per automatische overschrijving.

De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan. Bij uitblijven van de betaling behoudt de docent zich het recht voor de lessen stop te zetten, waarbij de vordering op het openstaande bedrag blijft bestaan. Alle eventuele bijkomende kosten bij een uitblijvende betaling komen voor rekening van de leerling.

De docent is niet aansprakelijk voor schade aan personen en / of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de lessen.

Het cursusjaar bevat 36 lessen. Indien door ziekte of verhindering van de docent het totaal van 36 lessen niet wordt gehaald, wordt ervoor gezorgd dat de uitgevallen lessen worden vervangen of op een ander moment worden gegeven. De docent behoudt deze zich het recht voor om in overleg een inhaalles te plannen op een ander moment dan de gebruikelijke lestijd.

Bij ziekte of verzuim van de leerling kan de les niet worden ingehaald. Is de leerling langer dan een aaneengesloten periode van 4 weken door ziekte verhinderd, dan zal er in overleg met de docent gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaatsvinden.